THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Năm 2020

Giới thiệu chung

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội trước đây trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhưng từ năm 2005 đến nay trực thuộc Bộ Nội vụ, địa chỉ của trường là phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trường đào tạo các ngành nghề như văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng, quản trị nhân lực, quản lý văn hoá, thông tin thư viện, thư ký văn phòng...

THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Mã ngành nghề/Chương trình Tên ngành nghề/Chương trình đào tạo Thông tin tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh Đăng ký cập nhật nguyện vọng tuyển sinh
Hệ đào tạo Thời gian đào tạo Chỉ tiêu

7229040

Văn hóa học

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 160 Thi tuyển

7229040-01

Chuyên ngành Văn hóa Du lịch

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 160 Thi tuyển

7229040-02

Chuyên ngành Văn hóa Truyền Thông

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 160 Thi tuyển

7229042

Quản lý Văn hóa

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 100 Thi tuyển

7310201

Chính trị học

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 85 Thi tuyển

7310201-01

Chuyên ngành Chính sách công

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 85 Thi tuyển

7310202

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 55 Thi tuyển

7310205

Quản lý nhà Nước

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 160 Thi tuyển

7320201

Thông tin - thư viện

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 60 Thi tuyển

7320303

Lưu trữ học

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 70 Thi tuyển

7380101

Luật

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 252 Thi tuyển

7380101-01

Ngành Luật - Chuyên ngành Thanh tra

Đại học 4 năm hoặc tưởng ứng 252 Thi tuyển

7340404

Quản trị Nhân lực

Đại học 4 năm hoặc tưởng ứng 250 Thi tuyển

7340406

Quản trị Văn phòng

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 180 Thi tuyển

7320201-01

Chuyên ngành Quản trị Thông tin

Đại học 4 năm hặc tương ứng 60 Thi tuyển

7320303-01

Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 70 Thi tuyển

7229042-01

Chuyên ngành Quản lí di sản văn hóa và phát triển du lịch

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 100 Thi tuyển

7408104

Hệ thống thông tin

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 80 Thi tuyển

7340404QN

Quản trị Nhân lực (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7340406QN

Quản trị Văn phòng (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 38 Thi tuyển

7380101QN

Luật (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7380101-01QN

Ngành Luật - Chuyên ngành Thanh tra (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7310205QN

Quản lí Nhà Nước (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 60 Thi tuyển

7320303QN

Lưu trữ học (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7320303-01QN

Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7229042QN

Quản lí Văn hóa (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7229042-01QN

Chuyên ngành Quản lí di sản văn hóa và phát triển du lịch (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7229040QN

Văn hóa học (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7229040-01QN

Chuyên ngành Văn hóa Du lịch (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7229040-02QN

Chuyên ngành Văn hóa Truyền Thông (CN Quảng Nam)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyển

7380101HCM

Luật (CN TP.HCM)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 150 Thi tuyển

7340406HCM

Quản trị Văn phòng (CN TP.HCM)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 50 Thi tuyểnĐại

7310205HCM

Quản lý Nhà Nước (CN TP.HCM)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 160 Thi tuyển

7320303HCM

Lưu trữ học (CN TP.HCM)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 40 Thi tuyển

7320303-01HCM

Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ (CN TP.HCM)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng 40 Thi tuyển
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát