Doanh nghiệp

Cơ hội việc làm

Thư ký cao cấp cho chủ tịch hội đồng quản trị
Nhân viên hành chính chuyên tổ chức sự kiện
Chuyên viên cao cấp Phát triển bền vững
Phó giám đốc trung tâm dữ liệu
Phó phòng Thiết kế
Nhân viên xử lý hồ sơ du học
Cán bộ tư vấn tuyển sinh
Trưởng phòng khoáng sản
CEO Assistant
Microsoft-based IT Manager
IOT Leader (Linux Embedded-C)
QT Leader (C++)
Technical BA Leader (experience with Odoo)
Giám đốc Kinh doanh (mảng DV Hạ tầng số)
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát