Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng #
1 Báo cáo Thị trường Nhân lực Công Nghệ Thông Tin 2020 - VietnamWorks InTECH pdf 9,766 KB Tải về
2 Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM ZIP 2.88 MB Tải về
3 V/v thực hiện đào tạo sơ cấp, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo nhu cầu của người học pdf 2 MB Tải về
4 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp pdf 2 MB Tải về
5 V/v điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện Dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" năm 2019 pdf 2 MB Tải về
6 Tài liệu An toàn vệ sinh lao động lồng ghép trong chương trình "May Công nghiệp" pdf 987 KB Tải về
7 Văn bản chỉ đạo điều hành công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch rar Tải về
8 Văn bản chỉ đạo điều hành công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp rar Tải về
9 Cập nhật thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp pdf Tải về
10 Tài liệu Giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông pdf Tải về
11 Tài liệu Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho nhóm lớn học sinh cấp trung học cơ sở pdf Tải về
12 Tài liệu Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh cấp trung học phổ thông PDF 1MB Tải về
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát