THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Năm 2019

  • Điện thoại: (028) 37244270
  • Fax: (028) 37244271
  • Email: info@hcmiu.edu.vn
  • Website: https://hcmiu.edu.vn/
  • Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM - Xem bản đồ
  • Fanpage:

Giới thiệu chung

LIÊN HỆ
Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

 Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

 Điện thoại: (028) 37244270

 Fax: (028) 37244271

 Email: info@hcmiu.edu.vn

THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Mã ngành nghề/Chương trình Tên ngành nghề/Chương trình đào tạo Thông tin tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh Đăng ký cập nhật nguyện vọng tuyển sinh
Hệ đào tạo Thời gian đào tạo Chỉ tiêu

7340101

Quản trị kinh doanh

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7340201

Tài chính – Ngân hàng

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7220201

Ngôn ngữ Anh

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7480201

Công nghệ thông tin

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7420201

Công nghệ Sinh học

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7540101

Công nghệ Thực phẩm

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7440112

Hóa học (Hóa sinh)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7620305

Quản lý thủy sản

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7520118

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7520207

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7520212

Kỹ thuật Y sinh

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7580201

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7460112

Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7520121

Kỹ thuật không gian

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7520320

Kỹ thuật môi trường

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7489001

Khoa học dữ liệu

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7520301

Kỹ thuật hóa học

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển

7340301

Kế toán

Đại học 4 năm hoặc tương ứng Điểm thi / Xét tuyển
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát