Tiến sĩ

Kinh nghiệm thực tiễn về Fintech từ tiến sĩ gốc Việt tại New Zealand
Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên
[Séc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Của Chính Phủ Cộng Hoà Séc 2021-2022
[USA] Học Bổng Toàn Phần Knight Hennessy Tại Đại Học Stanford 2022
[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Tokyo 2021-2022
[Australia] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ MQRES Tại Đại Học Macquarie 2021
[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học NIIED Tại Đại Học Korea 2021
[Úc] Học bổng Nghiên cứu từ Chính phủ Úc 2022
[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Và Sau Tiến Sĩ Government Of Quebec Merit Scholarships 2021
[Canada] Học Bổng Toàn Phần Tại Đại Học Alberta 2022
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát